Minge sisukorda

Jälgi!

Üle 30€ ostudele kohaletoimetamine tasuta!

Võtame ühendust!

Kaupade ostu-müügi reeglid

Kaupade ostu-müügi reeglid

1. Üldsätted
1.1. Selle e-poe reeglid (edaspidi - Reeglid) on Ostjale ja Müüjale (edaspidi - Müüja) õiguslikult siduv dokument, mis määrab kindlaks Poolte õigused ja kohustused.
1.2. Müüja jätab endale õiguse käesolevaid Reegleid igal ajal muuta, täiendada või täiendada. Reeglite muudatustest teavitatakse Ostjat elektroonikapoe veebilehel.

2. Ostu-müügilepingu sõlmimine
2.1. Ostu-müügileping Ostja ja Müüja vahel loetakse sõlmituks, kui Ostja vormistab ja esitab e-poes kaubatellimuse, olles eelnevalt tutvunud käesolevate reeglitega.

3. Müüja õigused
3.1. Müüja võib oluliste asjaolude ilmnemisel ajutiselt või täielikult peatada e-poe töö ilma Ostjat ette teatamata.
3.2. Kui Ostja püüab kahjustada e-poe tööd, stabiilsust ja turvalisust või rikub oma kohustusi, on Müüjal õigus ilma hoiatuseta piirata või keelata tema e-poe kasutamine.

4. Müüja kohustused
4.1. Müüja kohustub võimaldama kasutada e-poe teenuseid, mille töötingimused on määratud käesolevate reeglitega.
4.2. Müüja kohustub tarnima Ostja poolt ostetud kaubad Ostja poolt valitud tarneviisil, lähtudes käesolevates Ostu-müügireeglites sätestatud tingimustest.
4.3. Kui Müüjal ei ole võimalik ettenägematute asjaolude tõttu e-poest tellitud kaupa kohale toimetada, on Müüjal õigus Ostu-müügileping pärast ostja eelnevat teavitamist lõpetada. Müüja võib pakkuda sarnast toodet. Ostja keeldumisel kohustub müüja tagastama tasutud raha 3 tööpäeva jooksul.
4.4. Pärast seda, kui ostja kasutab reeglit 5.2. Müüja kohustub Ostjale tagastama tasutud raha 5 (viie) tööpäeva jooksul alates tagastatava kauba kättesaamise päevast.
4.5. Müüja ei või Ostjale tasutud summat tagastada enne, kui kaup on Müüjale tagastatud või kuni Ostja esitab tõendi, et kaup on Müüjale saadetud, olenevalt sellest, kumb toimub varem.

5. Ostja õigused
5.1. Ostjal on õigus osta kaupu elektroonikapoest vastavalt käesolevatele Reeglitele.
5.2. Ostjal on õigus elektroonikapoes sõlmitud kauba ostu-müügileping üles öelda, teatades sellest müüjale kirjalikult hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates kauba üleandmise päevast.
5.3. Ostja saab punktis 5.2 käsitletud Ostja õigust kasutada ainult juhul, kui toode ei ole kahjustatud või selle välimus ei ole põhimõtteliselt muutunud, samuti kui seda ei ole kasutatud.

6. Ostja kohustused
6.1. Ostja peab ostetud kauba eest tasuma ja selle vastu võtma käesolevates reeglites sätestatud korras.
6.2. Kui Ostja kauba kohaletoimetamise ajal keeldub mõjuva põhjuseta kaupa vastu võtmast, peab Ostja Müüja nõudmisel katma kauba tagastamise kulud.
6.3. Kauba Ostjale üleandmisel peab Ostja koos Müüja või saadetise kohale toimetanud isikuga kontrollima saadetise ja kauba(de) seisukorda.
6.4. Ostja kinnitab veebipoodi kasutades, et nõustub käesolevate ostu-müügireeglitega ning peab neid täitma.

7. Kaupade hinnad
7.1. Kaupade hinnad veebipoes on märgitud eurodes. Hinnad sisaldavad käibemaksu. Peale tellimuse kinnitamist lisandub kauba kogusummale kohaletoimetamise tasu, kui see on kohaldatav.

8. Kauba tellimine ja tasumine
8.1. Pärast veebipoe külastamist valib ostja endale meelepärased tooted ja paneb need ostukorvi. Ostja sisestab peale ostukorvi koostamist tellimuse täitmiseks vajalikud isikuandmed: oma ees- ja perekonnanime, aadressi, kuhu kaup tarnitakse, telefoninumbri ja lisainfo, mis võib olla oluline tellitud kauba kohaletoimetamiseks. Ostja kinnitab, et on käesolevate reeglitega tutvunud ja kinnitab tellimuse.
8.2. Maksta saab kasutades Swed, Seb, Luminor pankade elektroonilisi pangateenuseid, samuti Visa/MasterCard maksekaarte. Arveldamine on võimalik eurodes. Makseid töödeldakse MakeCommerce.lt makseplatvormi abil.

9. Kauba kohaletoimetamine
9.1. Kauba tellimisel peab ostja täpsustama kauba täpse tarneaadressi.
9.2. Ostja peab kauba ise vastu võtma. Kui Ostjal ei ole võimalik kaupa ise kätte saada, kuid kaup toimetatakse Ostja poolt määratud aadressile, ei ole Ostjal õigust esitada valele isikule üleantud kauba kohta pretensioone.
9.3. Müüja tarnib kauba Ostjale vastavalt tootekirjeldustes toodud tähtaegadele.
9.4. Kõikide müüdavate kaupade omadused on märgitud iga kauba juures olevas kirjelduses. Müüja ei vastuta selle eest, et e-poes oleva kauba värv, kuju või muud parameetrid ei pruugi Ostja poolt kasutatava monitori omaduste tõttu vastata kauba tegelikule suurusele, kujule ja värvile.
9.5. Kui Ostja ütleb üles kauba ostu-müügilepingu, tagastatakse Ostjale kõik Ostja poolt tasutud summad, sealhulgas Ostja poolt tasutud kauba kohaletoimetamise kulud.
10. Kauba tagastamine
10.1. Kvaliteetse kauba saab tagastada 14 päeva jooksul alates kättesaamisest. Müüdud ebakvaliteetse kauba puudused kõrvaldatakse, ebakvaliteetsed kaubad vahetatakse välja, tagastatakse vastavalt Leedu Vabariigi tsiviilseadustiku sätetele.
10.2. Kauba tagastamisel peavad olema täidetud järgmised tingimused:
10.2.1. Tagastatav kaup peab olema originaalpakendis korralikus pakendis (praegusega kauba tagastamise korral see punkt ei kehti);
10.2.2. Toode peab olema Ostja poolt kahjustamata;
10.2.3. Toode peab olema kasutamata, kaotamata oma kaubanduslikku välimust: terve etikett, rebimata kaitsekile jne. (see punkt ei kehti defektse toote tagastamise korral);
10.2.4. Tagastatav toode peab olema samas komplektatsioonis, mis Ostja sai (see punkt ei kehti defektse toote tagastamise korral);
10.2.5. Müüjal on õigus keelduda Ostja poolt tagastatud kauba vastuvõtmisest, kui kauba tagastamise tingimused ei olnud täidetud;
10.2.6. Kauba tagastamine toimub Müüja poolt määratud viisil 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kauba kättesaamise päevast (see punkt ei kehti juhul, kui kaup on ebakvaliteetne - sellisel juhul , kauba tagastamine toimub seadusega ettenähtud garantiiaja jooksul);
10.3. Sobiva kvaliteediga kauba tagastamine ja ümbervahetamine toimub tsiviilseadustiku artikli 6.22810 1. osa kohaselt;
10.4. Raha Ostja poolt vastu võetud, kuid hiljem keeldutud kauba eest tasumiseks tagastatakse Ostja kontole hiljemalt 5 (viie) päeva jooksul alates kauba Müüjale tagastamise päevast, kui Müüja ja Ostja ei ole omavahel kokku leppinud. muidu.

11. Lõppsätted
11.1. Käesolevad eeskirjad on koostatud kooskõlas Leedu Vabariigi õigusaktidega.
11.2. Käesolevaid reegleid ja pooltevahelisi suhteid seoses nende reeglitega kohaldatakse ja tõlgendatakse Leedu Vabariigi seaduste alusel.
11.3. Kõik käesolevate reeglite täitmisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlused Leedu Vabariigi seadustega kehtestatud korras.
11.4. Pooled vabastatakse käesolevatest reeglitest tulenevate kohustuste täitmisest, kui neid ei ole võimalik täita ettenägematute asjaolude tõttu, mis ei ole Pooltest sõltuvad (vääramatu jõud).

Kiire kohaletoomine

Tarne postimeetriga Leedus 1-2 päeva jooksul!

Ei saa valida?

Kas pole kindel, kas tarvik sobib teile? Küsi ja me aitame Sind!

Turvaline kassa

Turvaline ja kiire makse Sulle mugaval viisil.