Dodieties uz satura rādītāju

Sekojiet!

Bezmaksas piegāde pirkumiem virs 30€!

Sazināsimies!

Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi

Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šī elektroniskā veikala noteikumi (turpmāk – Noteikumi) ir Pircējam un Pārdevējam (turpmāk – Pārdevējs) juridiski saistošs dokuments, kas nosaka Pušu tiesības un pienākumus.
1.2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt šos Noteikumus. Par izmaiņām Noteikumos Pircējs tiek informēts elektroniskā veikala mājaslapā.

2. Pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšana
2.1. Pirkšanas-pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu, kad Pircējs elektroniskajā veikalā noformē un iesniedz preču pasūtījumu, iepriekš iepazīstoties ar šiem noteikumiem.

3. Pārdevēja tiesības
3.1. Svarīgu apstākļu gadījumā Pārdevējs var uz laiku vai pilnībā apturēt elektroniskā veikala darbību, iepriekš nebrīdinot Pircēju.
3.2. Ja Pircējs mēģina kaitēt elektroniskā veikala darbībai, stabilitātei un drošībai vai pārkāpj savus pienākumus, Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot vai liegt viņam elektroniskā veikala lietošanu.

4. Pārdevēja pienākumi
4.1. Pārdevējs apņemas nodrošināt iespēju izmantot elektroniskā veikala pakalpojumus, kura darbības nosacījumus nosaka šie Noteikumi.
4.2. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja iegādātās preces ar Pircēja izvēlēto piegādes veidu, pamatojoties uz šajos Pirkšanas - pārdošanas noteikumos noteiktajiem nosacījumiem.
4.3. Ja neparedzētu apstākļu dēļ Pārdevējs nevar piegādāt interneta veikalā pasūtītās preces, Pārdevējam ir tiesības izbeigt pirkuma-pārdošanas līgumu, iepriekš par to brīdinot pircēju. Pārdevējs var piedāvāt līdzīgu preci. Ja pircējs atsakās, pārdevējs apņemas atgriezt samaksāto naudu 3 darba dienu laikā.
4.4. Pēc tam, kad pircējs ir izmantojis Noteikumu 5.2. Pārdevējs apņemas atgriezt Pircējam samaksāto naudu 5 (piecu) darba dienu laikā no atgriežamās preces saņemšanas dienas.
4.5. Pārdevējs nevar atmaksāt Pircējam samaksāto summu, kamēr preces nav atgrieztas Pārdevējam vai kamēr Pircējs nav iesniedzis pierādījumus, ka preces ir nosūtītas Pārdevējam, atkarībā no tā, kas notiek vispirms.

5. Pircēja tiesības
5.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces elektroniskajā veikalā saskaņā ar šiem Noteikumiem.
5.2. Pircējam ir tiesības atcelt elektroniskajā veikalā noslēgto preču pirkšanas un pārdošanas līgumu, par to rakstiski paziņojot pārdevējam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preces piegādes dienas.
5.3. Pircējs var izmantot 5.2.punktā aplūkotās Pircēja tiesības tikai tad, ja precei nav bijuši bojājumi vai tās izskats nav būtiski mainījies, kā arī ja tā nav lietota.

6. Pircēja pienākumi
6.1. Pircējam ir jāmaksā par iegādātajām precēm un tās jāpieņem šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.
6.2. Ja Pircējs preces piegādes laikā bez pamatota iemesla atsakās pieņemt preces, Pircējam pēc Pārdevēja pieprasījuma ir jāsedz preču atgriešanas izdevumi.
6.3. Preču piegādes laikā Pircējam Pircējam kopā ar Pārdevēju vai personu, kas piegādājusi sūtījumu, jāpārbauda sūtījuma un preces(-u) stāvoklis.
6.4. Pircējs, izmantojot interneta veikalu, apliecina, ka piekrīt šiem pirkšanas un pārdošanas noteikumiem un tiem ir jāievēro.

7. Preču cenas
7.1. Preču cenas interneta veikalā ir norādītas eiro. Cenās iekļauts PVN. Pēc pasūtījuma apstiprināšanas preču kopsummai tiek pieskaitīta piegādes maksa, ja tāda ir.

8. Preču pasūtīšana un apmaksa
8.1. Pircējs pēc interneta veikala apmeklējuma izvēlas sev tīkamās preces un ievieto tās iepirkumu grozā. Pēc iepirkumu groza izveidošanas Pircējs ievada pasūtījuma izpildei nepieciešamos personas datus: savu vārdu, uzvārdu, adresi, kur preces tiks piegādātas, tālruņa numuru un papildu informāciju, kas var būt svarīga pasūtīto preču piegādei. Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šiem noteikumiem un apstiprina pasūtījumu.
8.2. Maksājumu var veikt, izmantojot Swed, Seb, Luminor banku elektroniskās bankas pakalpojumus, kā arī Visa/MasterCard maksājumu kartes. Norēķini ir iespējami eiro valūtā. Maksājumi tiek apstrādāti, izmantojot maksājumu platformu MakeCommerce.lt.

9. Preču piegāde
9.1. Pasūtot preces, pircējam jānorāda precīza preču piegādes adrese.
9.2. Pircējam preces jāpieņem pašam. Ja Pircējs nevar saņemt preci pats, bet preces tiek piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, Pircējam nav tiesību izvirzīt pretenzijas par piegādāto preci nepareizai personai.
9.3. Pārdevējs piegādā preces Pircējam saskaņā ar preču aprakstos norādītajiem termiņiem.
9.4. Visu pārdoto preču īpašības ir norādītas katrai precei pievienotajā aprakstā. Pārdevējs neatbild par to, ka interneta veikalā esošās preces krāsa, forma vai citi parametri var neatbilst reālajam preces izmēram, formai un krāsai Pircēja izmantotā monitora īpašību dēļ.
9.5. Ja Pircējs atceļ preču pirkšanas-pārdošanas līgumu, Pircējam tiek atgrieztas visas Pircēja samaksātās summas, tai skaitā Pircēja apmaksātās preču piegādes izmaksas.
10. Preču atgriešana
10.1. Kvalitatīvas preces var atgriezt 14 dienu laikā pēc saņemšanas. Pārdoto nekvalitatīvo preču defekti tiek novērsti, nekvalitatīvās preces apmainītas, atdotas saskaņā ar Lietuvas Republikas Civilkodeksa noteikumiem.
10.2. Preču atgriešanai ir jāievēro šādi nosacījumi:
10.2.1. Atgriežamajai precei jābūt oriģinālajā, kārtīgā iepakojumā (šis punkts neattiecas uz preces defektīvas atgriešanas gadījumā);
10.2.2. Precei jābūt Pircēja nebojātai;
10.2.3. Precei jābūt nelietotai, nezaudējot savu komerciālo izskatu: neskarta etiķete, nenoplīsusi aizsargplēve u.c. (šis punkts neattiecas uz bojātas preces atgriešanu);
10.2.4. Atgriežamajai precei jābūt tādā pašā iepakojumā, kādā ir Pircēja saņemtā prece (šis punkts neattiecas, ja tiek atgriezta bojāta prece);
10.2.5. Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja netika ievēroti preču atgriešanas nosacījumi;
10.2.6. Preču atgriešana tiek veikta Pārdevēja noteiktajā veidā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preces saņemšanas dienas (šis punkts neattiecas uz gadījumiem, kad prece ir nekvalitatīva - tādā gadījumā , preču atgriešana tiek veikta likumā noteiktajā garantijas termiņā);
10.3. Atbilstošas ​​kvalitātes preču atgriešana un apmaiņa tiek veikta saskaņā ar Civilkodeksa 6.22810.panta 1.daļu;
10.4. Nauda samaksai par Pircēja pieņemto, bet vēlāk atteikto preci tiek atgriezta Pircēja kontā ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no preces atgriešanas Pārdevējam dienas, ja vien Pārdevējs un Pircējs nevienojas. citādi.

11. Nobeiguma noteikumi
11.1. Šie noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem.
11.2. Šie noteikumi un attiecības starp Pusēm saistībā ar šiem noteikumiem tiek piemērotas un interpretētas, pamatojoties uz Lietuvas Republikas likumiem.
11.3. Visas domstarpības, kas rodas no šo noteikumu izpildes, tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja vienoties neizdodas, strīdi tiek risināti Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
11.4. Puses tiek atbrīvotas no šajos Noteikumos noteikto saistību izpildes, ja tās nav iespējams izpildīt no Pusēm neatkarīgu neparedzētu apstākļu dēļ (Force majeure).

Ātra piegāde

Piegāde ar pasta skaitītāju Lietuvā 1-2 dienu laikā!

Nevar izvēlēties?

Vai neesat pārliecināts, vai piederums jums ir piemērots? Jautājiet un mēs jums palīdzēsim!

Droša izrakstīšanās

Drošs un ātrs maksājums Jums ērtā veidā.